info@uniolaurediana.com

Programa Electoral 2023

Benvolguts lauredians,
Benvolgudes lauredianes,

Som en un moment decisiu en la vida política de la nostra parròquia, en el qual cal decidir quin camí volem emprendre cap al futur.

Avui, som aquí per presentar-vos un programa electoral que reflecteix la nostra visió de la Laurèdia que volem i el nostre compromís ferm per fer-la possible, si així ho decidiu, en els comicis del proper 17 de desembre.

Durant aquest mandat hem impulsat iniciatives per vetllar per un creixement social, urbanístic i econòmic de qualitat.

Hem invertit en infraestructures per millorar la qualitat de vida de tothom, amb carrers més nets, més segurs, nous espais verds, la millora del transport públic local i de la seguretat viària als quarts.

Hem posat un èmfasi especial en la sostenibilitat ambiental, impulsant polítiques ecològiques que protegeixen el nostre entorn natural.

Més enllà de la gestió del dia a dia, ens cal continuar amb un full de ruta per fer passes en ferm i no malbaratar recursos. Entenem que les ciutats més fortes es construeixen des de dins i amb les aportacions de tothom.

Volem que tots i cadascun dels habitants de Sant Julià de Lòria se sentin concernits i tinguin l’oportunitat de fer sentir la seva veu i influir en el futur de la nostra parròquia. Per això hem impulsat projectes de participació ciutadana, hem fet nombroses reunions veïnals i de poble, i hem implicat la minoria en tots els àmbits i comissions.

En aquest programa electoral, presentem un conjunt de propostes que abasten les àrees més importants en la gestió i el desenvolupament de la parròquia.

Hem començat a bastir les bases d’un gran projecte de futur, i ens cal la vostra confiança per continuar avançant. Perquè sabem que Sant Julià de Lòria és una gran parròquia i volem que sigui un referent en qualitat de vida.

Així doncs, us convidem a llegir les nostres propostes, a preguntar-nos qualsevol dubte que tingueu i, el dia de les eleccions, a votar pel futur que desitgeu.

Plegats, volem anar per feina per construir una parròquia més pròspera i unida, on els nostres valors siguin la força motriu que impulsi cada decisió i cada acció.

Soc a la vostra disposició, com sempre.

Josep Majoral
Cap de llista d’Unió Laurediana + Demòcrates + Acció + independents

Com és la parròquia que volem?

Creixement urbanístic

 • En el context actual i en l'àmbit del urbanisme, és essencial promoure una parròquia sostenible amb un creixement mantingut, però controlat.
 • La construcció ha de vetllar pel paisatge i el medi ambient, protegint el patrimoni dels lauredians i lauredianes que han contribuït a la seva preservació.
 • Calen polítiques urbanístiques que fomentin la integració harmoniosa del nou desenvolupament, respectant l'estètica local i minimitzant l'impacte ambiental.
 • Cal implicar activament els propietaris en la presa de decisions relacionades amb el creixement urbà, assegurant una participació activa i la consideració dels interessos de tota la ciutadania per construir un futur sostenible que salvaguardi els valors històrics i culturals de la parròquia.
 • La planificació urbana ha de ser una col·laboració entre les persones que viuen i treballen a Sant Julià de Lòria, el comú i els experts en desenvolupament sostenible per garantir un equilibri entre el progrés necessari i la preservació del llegat local.

Creixement econòmic

 • La universitat pot ser -i farem que sigui - un revulsiu econòmic i comercial per a la parròquia. Avui ja en són quatre, la Universitat d’Andorra (UDA) la Universitat Carlemany, la Universitat Europea i la Humanium.
 • El teixit econòmic lauredià s’ha de nodrir de la vitalitat de la població jove, amb el focus posat en la recerca, el desenvolupament i les noves tecnologies.
 • Per aconseguir-ho, ens cal la residència universitària i el campus. Aquest ecosistema universitari no només enriqueix la vida acadèmica, sinó que també impulsa sectors com la innovació, la tecnologia i la cultura, consolidant la ciutat com a pol econòmic i educatiu.
 • El creixement econòmic de la nostra parròquia també passa per generar un motor econòmic al voltant de l’esport. Amb esdeveniments esportius d'àmbit internacional que atreguin aficionats de tot el món, la parròquia veurà com les seves infraestructures esportives seran un pol d’activitat econòmica. Els hotels, restaurants i negocis locals podran aprofitar l'afluència de visitants amb un interès compartit pel món de l'esport.
 • Aquest impuls econòmic no només beneficiarà els sectors directament relacionats amb l'esport, sinó que a més, la visibilitat internacional que aporta el turisme esportiu ha situat la regió al mapa mundial, consolidant-la com a destinació de primera categoria per als amants de l'esport.
 • Naturland també ha de contribuir a la reactivació de l’economia de la parròquia. En aquests darrers quatre anys Naturland ha capgirat la seva situació econòmica gràcies als plans implementats. Actualment la Societat genera uns ingressos de 5.200.000 euros i un EBITDA de 765.000 mil euros. Ofereix 45 llocs de treball de manera permanent i fins a 107 llocs de treball temporal a l’estiu. D’aquests, 80 són ocupats per lauredianes i lauredians.
 • En relació al pla de viabilitat de Naturland -aprovat l’any 2021- avui Naturland ingressa un 13% més del previst i s’ha començat a retornar part del deute. Si continuem en aquesta línia, es preveu que abans de dos anys, el Comú deixi de fer aportacions econòmiques.

Creixement social i cultural

 • Volem que Sant Julià de Lòria es distingeixi pel seu model social inclusiu i integrador, amb una atenció especial als membres més grans de la parròquia.
 • Els pisos amb serveis per a la gent gran oferiran un entorn càlid i adaptat a les seves necessitats, afavorint la seva integració i benestar, i fent possible que la seva vellesa pugui ser més agradable i no hagin de marxar de la parròquia.
 • També cal potenciar el desenvolupament dels joves i els infants, oferint-los l’entorn que necessiten.
 • Aquest enfocament equilibrat entre el suport a les persones grans i la inversió en el jovent crearà un teixit social fonamentat en la cohesió i la continuïtat harmoniosa de la parròquia.
 • Volem ser un model en relació amb l'accessibilitat, amb infraestructures i equipaments adequats.
 • Les àrees verdes i els espais públics seran dissenyats per estimular la convivència.
 • Una parròquia per a tothom és una parròquia diversa, inclusiva i atenta a les necessitats de tots els col·lectius.
 • Les festes, les arts i les manifestacions culturals tradicionals han de ser preservades i celebrades com a pilars identitaris, proporcionant un vincle profund amb la història i les arrels de la comunitat. Al mateix temps, la parròquia ha de fomentar una escena cultural moderna que reflecteixi la diversitat i l’evolució constant de la societat.
 • El nou centre cultural i de congressos lauredià serà un espai d'intercanvi d'idees i creació. Aquesta convivència harmoniosa entre la cultura tradicional i la moderna actuarà com a força cohesionadora, integrant les diferents capes de la societat i fomentant el diàleg intergeneracional.
 • Crearem esdeveniments participatius, tallers i iniciatives que permetran a les lauredianes i als lauredians expressar-se i contribuir al teixit cultural de la parròquia.

Perquè estem orgulloses i orgullosos de ser de Sant Julià de Lòria!

Finances

Les finances públiques són el pilar d'una societat justa i eficient. És per això que durant aquests quatre anys hem treballat per garantir la màxima transparència i responsabilitat en la gestió dels recursos públics. Hem treballat activament per optimitzar i assegurar que qualsevol despesa del pressupost del Comú sigui invertida de manera eficient, planificada i beneficiosa pels lauredians i les lauredianes.

Així que, parlant de números concrets, després de quatre anys de gestió acurada prioritzant les inversions i planificant les despeses a realitzar hem aconseguit uns resultats molt significatius.

 • Hem reduït el deute en un 50%: passant de 14 milions d’euros al 2019 a 7 milions d’euros al 2023.
 • Hem invertit 18.409.188,31 d’euros, en quatre anys.
 • Hem passat d’un pressupost d’ingressos de 16.277.002,19 l’any 2019, a un total d’ingressos de 19.658.215,52 milions d’euros l’any 2023.

Considerant aquests resultats podem dir que tenim unes finances sanejades que ens permetran poder executar els projectes i accions previstes pels propers quatre anys de gestió.

 • Hem aplicat una reducció del 75% de l’import dels impostos a empreses que han tingut un resultat negatiu.
 • Hem aplicat una gratificació del 90% de l’impost de construcció a aquell qui realitzés aparcaments i habitatges de lloguer.
 • Hem invertit en la modernització de l’administració així com en les carreteres, el transport públic, el centre de dia, l’esport i altres serveis fonamentals. Aquestes inversions milloren la qualitat de vida dels lauredians i les lauredianes i estimulen l'economia local, generant oportunitats de treball i fomentant el creixement empresarial.
  Respecte als ingressos, cal recordar que hem passat un període força complicat provocat per la COVID19. En aquell moment vàrem fer un esforç molt important pels comerços de la parròquia, amb la reducció del 10% de l’impost de radicació.
 • A més, vam deixar a cost zero els impostos pels productes de proximitat.
 • Hem implementat una carència impositiva d’un any per a tot negoci que hagi obert a la parròquia.
  Al nostre entendre el món de l’ensenyament superior i les noves tecnologies així com la recerca i la innovació, són un horitzó de desenvolupament i prosperitat per a la parròquia.
 • Hem treballat de forma persistent per a que la instauració de noves universitats sigui una realitat.

Si ens feu confiança, aquesta és la nostra visió per a una parròquia més pròspera, justa i sostenible. Anem per feina:

 • Continuarem reduint el deute comunal i ho farem gràcies a una gestió acurada i criteris de resiliència.
 • Mantindrem les despeses de funcionament sense augmentar-les. Aquest punt és clau per a poder continuar amb la reducció del deute comunal.
 • Prioritzarem les inversions amb un criteri de sostenibilitat financera i amb una visió i planificació urbanística, social, cultural a mig i llarg termini.
 • La definició del pressupost serà amb objectius clars i ben definits.

Urbanisme i infraestructures

Les decisions que es prenen en l’àmbit de l’urbanisme tenen un gran impacte en la forma que vivim, treballem i gaudim del nostre dia a dia.

Les infraestructures, ja siguin carreteres, ponts, xarxes de transport públic, serveis d'aigua i electricitat o altres elements, són l'espina dorsal que connecta i manté en moviment els nostres quarts.

Els darrers quatre anys hem prioritzat les obres i infraestructures necessàries per a la nostra parròquia aplicant el sentit comú, amb una planificació a mig i llarg termini, amb la vista posada en la qualitat de vida dels lauredians i les lauredianes, i vetllant perquè esdevingui una parròquia cohesionada, connectada, segura, neta, il·luminada, harmònica, verda i sostenible.

En els darrers quatre anys:

Quart de Bixessarri,

 • Hem resolt el risc d’inundabilitat augmentant la capacitat del pas de l’aigua del torrent d’Aixàs, per sota de la carretera general nº6. Així s’evitaran nous aiguats provocats per les pluges torrencials.
 • En aquest quart, la inversió entre el Govern i el Comú, ha estat de 420.000 euros.

Quart d’Aixirivall,

 • Hem reparat i millorat la carretera a la part alta del poble d’Aixirivall.
 • Hem començat a renovar les voreres per poder caminar per la zona amb comoditat i seguretat.
 • Hem implementat millores a la xarxa d’aigua potable per evitar fuites d’aigua i el malbaratament d’aquest preuat recurs.
 • Hem entubat una part de la cuneta per poder guanyar espai i oferir noves places d’aparcament- tal i com ens havia demanat el veïnat-.
 • Hem enquitranat la carretera vella de la Peguera al seu pas pels Cortals d’Aixirivall.
 • En aquest quart, entre el Govern i el Comú, s’hi ha invertit un import total de 960.000 euros.

Quart de Fontaneda,

 • Gràcies al suport i la feina conjunta amb el Govern, hem resolt definitivament l’esfondrament de la carretera d’accés al poble de Fontaneda, un problema que feia vint anys que s’arrossegava.
 • Durant aquest procés, hem mantingut el veïnat informat puntualment de totes les accions impulsades. Perquè l’opinió del poble ens importa.
 • Hem eixamplat el pas més estret de la carretera que es trobava a la zona del torrent de Fontaneda millorant la seguretat en aquest tram.
 • En aquest quart, entre el Govern i el Comú, s’hi ha invertit un import total de 1.400.000 euros.

Quart de Nagol,

 • Hem bastit un nou dipòsit d’aigua de 700 m3, i està prevista una segona fase de 700 m3 més, per abastir tot el quart de Nagol i el centre urbà del fons de la vall.

Les inversions han de ser ordenades, planificades i respondre a les necessitats presents i futures de la parròquia.

 • Hem estat renovant tot el sistema de canonades. Cada any hem anat fent un tram per tal que esdevingui una xarxa més efectiva i sense fuites. Per estalvi, per responsabilitat.
 • Hem desdoblat la carretera de Nagol al seu pas per la zona de l’església de Sant Bartomeu. Gràcies a l’acord amb les propietàries dels terrenys adjacents, hem pogut dotar la zona d’un accés rodat més segur, tant pels vehicles com pels vianants.
 • Hem eixamplat el tram inicial de la zona coneguda com el Trillà. Gràcies a un acord entre un privat i el Comú hem eixamplat la carretera i dotat de voravia un tram que es considerava perillós per a la seguretat dels vianants.
 • En aquest quart, el Comú ha invertit un import total de 800.000 euros.

Quart d’Auvinyà,

 • Hem fet tres millores importants a la carretera: just abans d’arribar al poble d’Auvinyà, a l’entrada del poble de Juberri i a la part alta del poble, aprofitant per fer voreres per garantir la seguretat dels vianants.
 • En aquest quart, hem invertit un total d’1.000.000 d’euros

Al fons de vall,

 • Estem treballant de valent per poder recuperar el més aviat possible el centre cultural i de congressos lauredià. Les obres, permetran disposar d’una nova façana, i de vestir amb la tecnologia més avançada les instal·lacions del centre, amb voluntat que torni a ser el centre neuràlgic de l’activitat social i cultural de la parròquia.
 • Hem pogut condicionar un espai a la vora del riu conegut avui com el “parc del benestar”, gràcies a la signatura d’un conveni amb el Govern. Una zona tranquil·la, envoltada de natura, pròxima al centre urbà i accessible per a persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda. Un espai fresc al costat del riu.
 • Hem habilitat un equipament complert per a la pràctica esportiva a la part alta del poble, gràcies a la signatura d’un conveni amb la Creu Roja Andorrana. És una modalitat esportiva que guanya cada cop més adeptes a les zones urbanes per ser un sistema d’entrenament divertit i accessible, adequat per a totes les edats. Els aparells instal·lats ajuden a millorar l’agilitat, la força i la flexibilitat.
 • Hem creat “L’Espai Laurèdia Jove” a la plaça de la Germandat -en un edifici propietat d’Andorra Telecom al qual el comú li paga un lloguer-. La seva missió és oferir escolta i acompanyament al jovent de la parròquia en una etapa tan plena de canvis i reptes.
 • Hem arreglat la zona coneguda com el pont de Fontaneda.
 • Hem millorat la seguretat i accessibilitat del pujador dels Fontanals del Pui per evitar el risc que generava la sortida de vehicles de la zona a la carretera general, el fort pendent del darrer tram per als vianants i les escales desiguals que existien.
 • Hem posat baranes de seguretat, creant un espai de pas per a vianants, hem pavimentat el carrer amb material antilliscant, hem refet l’enllumenat públic amb un sistema més eficient, hem creat el sistema d’aigües separatives i hem millorat el sistema de drenatge de tot el carrer.
 • A l’avinguda Francesc Cairat hem pavimentat la calçada des de la plaça del Solà fins a la plaça Laurèdia.
 • Hem renovat les parades d’autobús.
 • Hem creat 62 noves places d’aparcament en zona blava, 11 estacionaments comercials, 1 plaça per a persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda i 8 per a motocicletes.
 • Hem aprofitat les obres per refer tot el paviment de la vorera actualitzant-lo i homogeneïtzant-lo amb el que tenim a l’altre costat de la calçada.
 • Hem habilitat 6 nous pipi cans. Hem incrementat el nombre de dispensadors de bosses de recollida d’excrements i hem ofert un lot que conté una ampolla per l’aigua i 10 bosses, amb l’objectiu de sensibilitzar els propietaris de gossos i perquè entre tots puguem tenir una parròquia encara més cuidada.
 • Hem reconvertit un solar descuidat en un parc al Camp de Perot, seguint fil per randa les aportacions que la ciutadania va fer en el primer pla de participació ciutadana de la parròquia.

Dos altres projectes importants per a la nostra parròquia han estat la plaça Major i la plaça Rocacorba.

La plaça Major és el rovell de l’ou de la cultura tradicional. Pels lauredians i les lauredianes aquesta plaça representa la nostra història, el nostre origen. Per això és tan important per a nosaltres preservar i mantenir l’essència de la plaça Major.

 • Hem mantingut llargs diàlegs amb els veïns propietaris de les parcel·les i dels edificis de l’entorn fins aconseguir aprovar la modificació del POUP.
 • Els nous edificis tindran menys alçada i hi haurà un nucli d’accés a la zona de Camp de Perot, fent que la plaça guanyi amplitud.
  La plaça Rocacorba troba el seu origen en tres elements fonamentals de la governança de la nostra parròquia.
 • El primer, protegir els habitants de l’avinguda Rocafort del risc d’inundabilitat.
 • El segon, crear un accés apte per a persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda entre l’avinguda Verge de Canòlich i l’avinguda Rocafort mitjançant un ascensor.
 • I el tercer, crear un espai públic d’esbarjo a la part alta de la parròquia i enriquir així els diferents espais per a desenvolupar activitats culturals i esportives.
 • En el fons de vall el comú ha invertit un import total de 5.000.000 d’euros.

Infraestructures necessàries, racionals, plantejades des del sentit comú i en sintonia amb la capacitat econòmica de la parròquia.

Hem avançat molt i si de nou ens feu confiança ens comprometem a anar per feina:

 • Conscients de la problemàtica actual de l’habitatge promourem una acció públic privada per a la construcció de pisos de lloguer accessible en terreny comunal.
 • Acabarem el cadastre de Sant Julià de Lòria.
 • Regularem el funcionament de l’abocador de terres de la Rabassa per tal que generin el mínim de molèsties per als residents de la zona. En aquest sentit quedarà regulat el nombre de camions que hi podran accedir al dia, així com el sentit circulatori, pujant per Juberri i baixant per Aixirivall, fora de l’horari d’entrada i sortida de les escoles.
 • Treballarem perquè el Govern compleixi el seu compromís i executi la segona fase del vial.
 • Continuarem millorant les carreteres secundàries allà on calgui.
 • Millorarem la qualitat de l’aigua i el cabal del dipòsit d’aigua de la Borda de l’Arena.
 • Construirem nous dipòsits a Fontaneda i a la zona de Faucellers per garantir-ne l’abastiment a tota la població.
 • Revisarem el pla d’urbanisme i n’inclourem mesures de sostenibilitat per tal que les noves construccions s’integrin en el paisatge.
 • Buscarem la fórmula per donar resposta a la necessitat que té la parròquia de places d’aparcament.
 • Incentivarem el privat per a la construcció de noves places d’aparcament amb la fórmula públic privat.
 • Treballarem per a què els residents a la parròquia tinguin una targeta PK per als aparcaments descoberts, facilitant així el seu dia a dia.· Seguint el pla de participació ciutadana remodelarem la plaça de la Germandat.
 • Farem realitat el projecte d’embelliment de l’avinguda Verge de Canòlich amb les aportacions de la ciutadania.
 • Farem que tots els quarts tinguin, com a mínim, un parc infantil i tindrem especial cura del seu manteniment i neteja.
 • Embellirem la part inferior de la Plaça Rocacorba.
 • Continuarem treballant perquè Sant Julià sigui una parròquia més neta i cívica.

Sostenibilitat i canvi climàtic

Com a administració tenim la responsabilitat de fer un ús responsable dels recursos naturals disponibles. Per això, la presa de decisions ha anat i anirà encarada a garantir l’equilibri entre el desenvolupament i la preservació del planeta per a les futures generacions.

Durant el passat mandat hem implementat millores i mesures responsables en àrees com ara la conservació de la biodiversitat, l'eficiència energètica i la reducció de residus.

És un repte que requereix de la col·laboració de tothom: empreses, particulars i administracions, per construir un futur millor.

Entre altres coses:

 • Hem fet un estudi per avaluar l’emissió de gasos del Comú de Sant Julià de Lòria, que ens ha permès implementar mesures efectives d’estalvi.
 • Actualment prop d’un 85% de l’enllumenat públic ja és del tipus LED i integra un sistema de control que ens permet reduir el consum en horaris de poca freqüència a la via pública.
 • Naturland consumeix el 100% d’energia neta gràcies a què Mútua Elèctrica ha instal·lat panells fotovoltaics que permeten l’auto abastiment del parc.
 • Hem cobert el sostre del Centre cultural i de congressos lauredià amb panells fotovoltaics, contribuint a la descarbonització de la nostra parròquia.
 • Hem aprovat una ordinació per regular i protegir els espais naturals amb accés rodat.
 • Hem creat una xarxa de patinets, motos i vehicles elèctrics amb l’objectiu de millorar tant la mobilitat com la qualitat de l’aire.
 • Hem ampliat les línies de transport públic al quart de Nagol fins al poble de Certers, per donar resposta a una població creixent i una voluntat decidida vers la mobilitat sostenible.
 • Hem organitzat diverses jornades i accions -en col·laboració amb altres entitats com FEDA, l’EFA i Radio Ser- per palesar a nivell transversal la necessitat de treballar en un turisme sostenible així com en preservar les àrees naturals protegides.

Totes aquestes accions han permès, en quatre anys, reduir en un 17% les emissions totals de Co2, resultants de l’activitat comunal.

Però amb això no n’hi ha prou.

Anem per feina, i si ens feu confiança:

 • Promourem la generació d’energia elèctrica neta mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques sota el model públic/privat. Volem ser una parròquia amb una petjada neutra de carboni.
 • Implementarem una xarxa de calor que permetrà que tots els edificis públics de la parròquia consumeixin energia neta provinent de la massa forestal dels nostres boscos. Aquest projecte d’economia circular també ens ajudarà a tenir els nostres boscos més nets i endreçats.
 • Donarem suport al sector primari, impulsant campanyes per promoure els productes de proximitat
 • Quan s’hagin de renovar els vehicles comunals, s’optarà per vehicles elèctrics o d’hidrogen.
 • Equiparem la parròquia amb més carregadors elèctrics per a vehicles.
 • Treballarem per a la implementació de l’hidrogen a la parròquia. Volem ser pioners en aquesta energia.
 • Continuarem reduint la petjada de carboni de la nostra parròquia per millorar la nostra qualitat de vida.
 • Donarem compliment al conveni signat amb el Govern per a la realització del carril segregat per a bicicletes fins al límit de la nostra parròquia.

Socials

Estem compromeses i compromesos en la millora de la qualitat de vida de totes les persones que viuen o treballen a la parròquia, sense importar d’on venen, l'edat o les circumstàncies. El nostre objectiu és fer de Sant Julià de Lòria una comunitat més inclusiva i solidària, on ningú no es quedi enrere. Perquè la cohesió és la pedra angular de qualsevol societat justa i equitativa.

En aquest sentit hem avançat amb propostes com:

 • Hem obert un centre de dia per la gent gran a l’edifici de la Llar de Lòria, el “Centre Major”, una reivindicació de la germandat de Sant Sebastià, amb el suport de la Creu Roja Andorrana i el ministeri d’Afers Socials. Aquest centre permet que la gent gran no hagi de marxar a altres parròquies.
 • Hem negociat un acord entre el Comú de Sant Julià de Lòria, els propietaris privats, el ministeri d’Afers Socials, la fundació Julià Reig, Bomosa i la Creu Roja Andorrana per construir pisos amb serveis, pensats per a persones majors de 65 anys i un cert grau de dependència que, tot i ser autònomes, necessiten un cop de mà. En breu podríem oferir habitatges d’entre 40m2 i 50 m2 que es construirien en un terreny situat a l’entrada del poble.
 • Disposem d’un fons de cohesió social d’aproximadament 50.000€, per donar resposta ràpida a les persones que ho necessiten.
 • Hem creat l’Hort Solidari. Una iniciativa que va néixer amb la COVID19, davant la necessitat de donar resposta a les persones en situació de precarietat. Un nou exemple de cooperació: una cadena de solidaritat entre els vivers proporciona llavors i planters als agricultors que conreen els vegetals gratuïtament. El producte dels horts es lliura a Càritas parroquial que s’ocupa de la distribució. Un projecte que es manté en el temps amb grans beneficis socials.
 • Gràcies a un acord entre el Comú lauredià i la fundació Julià Reig, els padrins i les padrines que ho desitgen disposen d’una parcel·la en els horts del Dau i del Ganxo. És una forma de mantenir una activitat productiva, a l’aire lliure, on es poden intercanviar coneixements sobre horticultura i que permet solidaritzar-se amb les persones que ho necessiten.
 • De la mà de la Creu Roja Andorrana, se’ns va cedir un espai a la sortida del poble on hi hem instal·lat unes màquines esportives, pensades especialment per a la gent gran.
 • Hem adequat 6 pistes de petanca adreçades tant a practicants aficionats com a esportistes de competició, a demanda del Club de Petanca Lauredià.
 • Hem mantingut i posat en valor les sessions del Consell d’Infants perquè és una iniciativa que promou la democràcia participativa entre els més joves. Els infants de les escoles primàries celebren unes eleccions al novembre i una sessió de tancament al mes de juny. En el decurs de l’any acadèmic i amb l’ajuda dels docents elaboren propostes de millora pel poble que posteriorment presenten als cònsols. Enguany, els representants de les dues escoles han acompanyat al llarg d’una jornada els cònsols per viure de prop com és la gestió de les necessitats de la parròquia. El Consell d’Infants a Sant Julià de Lòria va néixer fa 16 anys i és actualment un dels principals programes del departament de Social del Comú de la mà d’Unicef.
 • Hem recuperat l’Espai Laurèdia Jove, un lloc de trobada pels joves a partir dels 11 anys. L’Espai és a la plaça de la Germandat i allà el jovent comparteix activitats i bones estones. Durant les vacances escolars, des del departament de joventut s’organitzen activitats i sortides entre els joves que s’hi vulguin apuntar.
 • Hem millorat la imatge de l’escola bressol; amb un canvi de nom -ara és Laurèdia Xics-, i hem aplicat millores substancials amb les eines de difusió i contacte, com la web.

Totes aquestes accions han permès donar resposta a tres dels grans col·lectius de la parròquia: la gent gran, el jovent i la canalla. Però volem anar més enllà.

Anem per feina, i si ens feu confiança:

 • Crearem una taula de diàleg periòdica per escoltar a la gent gran i així recollir els seus neguits i propostes.
 • Destinarem més recursos en organitzar activitats intergeneracionals vist l’èxit i la satisfacció que han suposat les que s’han dut a terme en aquest darrer consolat.
 • Millorarem el servei de menjador de la gent gran, fent una cuina més natural i amb productes frescos de proximitat.
 • Ampliarem l’oferta lúdica i d’esbarjo per a totes les edats. Farem el possible per a poder garantir una zona de jocs d’aigua per a l’estiu.
 • Vetllarem perquè els habitatges amb serveis siguin una realitat el més aviat possible, i així garantir a la nostra gent gran la permanència a la seva parròquia amb l’atenció, la cura i la seguretat que mereixen.
 • Recuperarem la figura de l’educador/a de carrer per vetllar i donar cobertura al jovent adolescent.
 • Farem de Sant Julià de Lòria una parròquia plenament accessible, que tingui en compte la diversitat funcional, on tothom hi pugui viure, conviure i participar de les activitats que s’hi realitzen, amb llibertat i sense obstacles.
 • Acompanyarem i promourem les iniciatives privades que contribueixin a embellir la parròquia.
 • Continuarem fent campanyes de sensibilització ciutadana en relació als animals de companyia. Mantenir la parròquia neta d’excrements és cosa de tothom.
 • Continuarem incentivant i ampliant els horts solidaris.
 • Farem que el grup d’esplai lauredià reprengui la seva activitat.

Transparència i Participació

Defensem la democràcia oberta i participativa, consolidada a través de les diverses reunions de poble, de barri i els processos participatius.

Creiem en la importància de compartir amb la ciutadania tota aquella informació rellevant que afecti el dia a dia de les lauredianes i dels lauredians, creant així un vincle més fort i transparent entre l'administració i la parròquia a la qual servim.

Per això:

 • Hem creat una aplicació per informar de les incidències al carrer. L’aplicació “Sant Julià de Lòria Ets tu” es pot descarregar al mòbil i permet fer arribar al Comú la informació sobre qualsevol desperfecte i incident a la via pública per mirar de resoldre-la en el termini de temps més breu possible. Des de la seva implantació s’han gestionat prop de 700 incidències.
 • L’administració electrònica ens permet ser més transparents i àgils en els tràmits. La primera fase de l’administració electrònica entrava en funcionament el dia 4 d’octubre a Sant Julià de Lòria. Una normativa nacional que obliga a tractar les necessitats de la ciutadania de forma àgil i transparent gràcies a l’entorn digital.
 • Hem mantingut tres reunions de poble per passar comptes de l’activitat comunal i diverses reunions amb els veïnatges, per exposar projectes o problemes puntuals. Per exemple, a Bixessarri, quan hi va haver els aiguats; a Fontaneda per explicar els treballs que s’han dut a terme a la carretera; a la zona del pont de Fontaneda per exposar la millora del torrent del Fontanal del Pui; a Aixirivall per explicar la problemàtica de l’enfonsament de la carretera; o a la part alta del poble per explicar el projecte de la plaça Rocacorba, amb informació fidedigna i oberts a l’escolta activa.
 • Hem impulsat dos projectes de participació ciutadana: el primer, el del parc infantil del camp de Perot, amb la participació del veïnat, dels escolars i d’un grup de famílies i ciutadans i ciutadanes compromesos amb la parròquia. El segon va ser per a establir les bases de la remodelació i embelliment de l’avinguda Verge de Canòlich. Aquest darrer, recull les inquietuds i voluntats de la ciutadania i servirà per prendre decisions més encertades i plurals.
 • Hem obert a la minoria comunal totes les taules de treball i les comissions per tal que en tot moment hagin pogut disposar de la informació necessària sobre les decisions que s’han pres en el decurs dels darrers quatre anys. A més de les comissions comunals han estat presents al consell d’administració de Naturland, des d’on han pogut seguir l’evolució del dia a dia de les accions implementades per a la seva reorientació financera.

La nostra proposta és un compromís ferm amb la comunicació oberta i clara, una invitació a la participació ciutadana en la presa de decisions, assegurant així una gestió més transparent, propera i sensible amb les necessitats del poble lauredià.

Però amb això no n’hi ha prou.

Anem per feina, i si ens feu confiança:

 • En el marc de la transparència financera ens comprometem a publicar detalladament el pressupost a la nostra pàgina web, assegurant que la ciutadania tingui accés a la informació rellevant sobre l’ús dels recursos públics. Creiem fermament que aquesta divulgació activa contribuirà a consolidar la confiança entre l'administració i la ciutadania.
 • Continuarem editant un butlletí trimestral digital que expliqui la feina realitzada, amb difusió puntual en paper per evitar la bretxa digital, tal i com ens han demanat algunes persones grans.
 • Publicarem, a través de les xarxes i la web del Comú, el pressupost i l'execució del mateix.
 • Continuarem fent reunions de poble anyals per informar del que hem fet i exposarem els projectes previstos, perquè la ciutadania hi pugui dir la seva, i ens comprometem a escoltar tothom.
 • Farem més processos participatius per tal d’implicar la ciutadania en la presa de decisions mitjançant l’eina del procés participatiu.
 • Continuarem implementant l'administració electrònica per facilitar i agilitzar la relació de l’administració amb la ciutadania, de manera transparent i proactiva.

La feina del Comú de Sant Julià de Lòria és el resultat de l'esforç de totes les persones que hi treballen. per això:

 • Un cop recuperat el nivell òptim de les finances comunals, premiarem l'antiguitat dels treballadors comunals, equiparant-la a la de la resta d'administracions.
 • Mantindrem i facilitarem les prejubilacions.
 • Impulsarem el creixement professional dels treballadors i treballadores, facilitant formacions i la promoció interna.

Cultura

La cultura i les tradicions són dos dels ingredients essencials del tarannà lauredià. Senyals identitaris que ens connecten com a comunitat i amb les nostres arrels.

Aquests anys han estat marcats per l’incendi del Centre cultural i de congressos lauredià, un cop fort al cor cultural de la parròquia, però que ens ha deixat grans lliçons de solidaritat i comunitat.

Durant aquest temps hem après que:

 • Malgrat la pandèmia de COVID19 i l’incendi al Centre cultural i de congressos lauredià, bona part de la ciutadania es va posar a disposició per poder ajudar i col·laborar per poder recuperar en la major brevetat possible l’activitat cultural de la parròquia, demostrant de nou la solidaritat del poble.
 • Va ser gràcies al poble, i al suport del Govern i de la resta de comuns, que hem trobat la manera de continuar endavant mentre donem forma al nou centre cultural i de congressos lauredià, més eficient, més modern, més còmode i més funcional.
 • Després del trasllat de les dependències administratives a l’edifici de l’avinguda Rocafort, a principis dels anys 2000, es va reflexionar molt sobre quin havia de ser el futur ús de Casa Comuna. Avui, il·lumina la vida cultural i associativa del poble. El seu interior és ample i acollidor, preparat per a tota mena d’actes. Donar-li el nom de l’artista lauredià Sergi Mas, era de justícia. Arrel de l’incendi hem descobert la seva polivalència i aquests darrers mesos li hem donat nous usos i multiplicat l’activitat amb conferències, concerts, espectacles de petit format i formacions.

A més:

 • Hem reprès totes les activitats al centre cultural i de congressos lauredià gràcies a la celeritat amb què s’han fet els treballs de reconstrucció.
 • Hem treballat intensament per garantir la continuïtat i la prosperitat de la nostra cultura tradicional, amb esdeveniments, festes i activitats que celebren les nostres arrels, involucrant a tothom en la preservació i transmissió de les nostres tradicions.
 • Hem donat suport als artistes locals i a les associacions de la parròquia.
 • L’antic Museu Fàbrica Reig ha donat servei a la Biblioteca Comunal Universitària mentre es fan els treballs de reconstrucció del centre cultural i de congressos lauredià. I en el seu jardí hem celebrat la primera edició del cicle “Temps de Jardí” amb diferents espectacles adreçats principalment als més menuts.
 • Hem acollit per primera vegada el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FEMAP), que porta ja 12 edicions.
 • Hem pogut celebrar dues edicions del Festival de Teatre al Carrer (FESTAC), una iniciativa impulsada per un grup de persones vinculades al món del teatre que van presentar la iniciativa al Comú i a la qual la corporació hi va donar suport. La segona edició ha estat la de la consolidació, amb una assistència de més de 2.000 persones als diversos espectacles programats en diferents indrets de la parròquia.
 • Hem estat la parròquia amfitriona de la cinquena edició de la Biennal d’Art Contemporani d’Andorra, la L’ANDART. L’antiga fàbrica de tabacs CATSA ha acollit gran part de les obres representades. Tanmateix, s’ha pogut apreciar l’art al carrer en diferents espais i places de Sant Julià de Lòria.
 • Hem pogut garantir, malgrat l’incendi, la 29ena edició dels Pastorets, que gràcies a la generositat del Comú d’Escaldes-Engordany, vam poder fer al Prat del Roure. Un repte que no hauria estat possible sense la gran tasca de la direcció i l’equip de cultura lauredià.
 • Volem posar les coses fàcils, i per això hem mirat de simplificar les gestions i els tràmits a les entitats culturals de la parròquia.
 • Hem tingut la capacitat d’adaptació en moments com la COVID19, apostant pel talent del país, amb el suport de les entitats de la parròquia.
 • La Cultura no s’atura va ser un projecte conjunt dels comuns i el Govern on es van programar activitats culturals de tota mena de disciplines (musical, editorial, d’arts plàstiques, d’audiovisuals i d’arts escèniques), per contribuir a dinamitzar la vida cultural andorrana i per donar un suport decidit i efectiu als diversos sectors culturals, greument afectats per la crisi sanitària de la COVID19.
 • L’Andorra Crea, festival per impulsar la creació i donar a conèixer les propostes culturals del país, n’ha estat l’evolució natural, i s’ha estrenat aquest any.
 • Donem suport a la festa de les entitats, on, l’any 2022, es va batejar la sala de la trapa del centre cultural i de congressos lauredià com a “Sala Daniel Areny” i es va fer el trasllat cap a la plaça de Calonge, indret cèntric del poble, de l'escultura 'VII Ciutat Gegantera', de l'artista Roger Mas, que es va entregar a la Colla Gegantera, per apropar la cultura de la parròquia al jovent i que coneguin quines són les activitats que es desenvolupen al voltant de la cultura laurediana.
 • També hem ballat “A Ritmes d’Estiu”, un extens paquet cultural, esportiu, turístic i social que es desenvolupa durant els mesos de juliol i agost en diferents indrets de la parròquia, adreçat a tots els públics.
 • L’Escola d’Art va crear un espai virtual dissenyat perquè tothom pogués desenvolupar les seves habilitats creatives, donant accés a les exposicions i amb la possibilitat de poder fer classes online https://escoladart.comusantjulia.ad/ on es pot trobar una zona infantil, formació d’adults, exposicions i un bloc.
 • A la Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria, l’oferta d’activitats familiars com el projecte “Nascuts per llegir” o les bibliovacances en períodes de vacances escolars, no ha deixat de créixer.
 • El Gran Premi Musical Lauredià és un Concurs internacional de música per a solistes i grups. Enguany ha arribat a la 3ª edició. Es consolida doncs amb 33 inscripcions de joves intèrprets i 22 semifinalistes de 9 nacionalitats diferents.
 • La diada de l’acordió també ha repetit, amb concerts, tallers i un concurs de solistes i grups d’acordionistes, amb bona acollida per part del públic.

Volem que la cultura continuï sent un pilar fonamental de la nostra parròquia. Per això proposem inversions per tal que des dels més petits fins als més grans coneguin i estimin la nostra cultura, i continuarem donant suport als esdeveniments i festes tradicionals, moments clau que uneixen les generacions i fomenten el sentit d'identitat i pertinença.

Els artistes i artesans locals generen riquesa i són una part important de la nostra economia. Sabem que promoure la cultura és també crear oportunitats laborals i empresarials.

Però volem anar més enllà.

Anem per feina, i si ens feu confiança:

 • Promourem el sentit de pertinença i d’identitat a Sant Julià de Lòria apostant per la cultura i les entitats culturals de la parròquia com a pol fonamental d’integració i de cohesió social.
 • Les reformes dels espais del centre cultural i de congressos lauredià permetran poder realitzar activitats i congressos enfocats a les noves tecnologies, intel·ligència artificial, etc.
 • Avançarem amb les noves generacions cap a una cultura adaptada a l’actualitat tecnològica.
 • Dotarem les entitats culturals d’un espai per fer-les créixer.
 • Recuperarem la taula d’entitats culturals per unir esforços i coordinar l’activitat cultural, així com per poder celebrar la festa de les entitats.
 • Treballarem conjuntament amb les universitats per trobar sinergies que sumin a favor del desenvolupament de la cultura i l’educació.
 • Donarem continuïtat als projectes iniciats que potencien les arts escèniques donant especial visibilitat als intèrprets i artistes nacionals.
 • Treballarem per mantenir la nostra Festa Major, una gran festa, plena d’activitats culturals, tradicions, actes per a tots els públics, i que continuï sent un punt de trobada i d’acollida per a tothom.

Esports

L’activitat física regular és una part determinant en la qualitat de vida de les persones. Nosaltres treballem per a construir un futur més saludable, més actiu, més accessible i més inclusiu. En l'àmbit esportiu, hem aportat la nostra visió i el compromís per fomentar l’esport, la salut i el benestar a la nostra parròquia.

El nostre focus s’ha centrat en millorar les activitats i les instal·lacions esportives, promovent la inclusió i l'equitat en l'esport, i donant suport als esportistes locals.

Ens vàrem comprometre a ampliar les instal·lacions esportives i així ho hem fet:

 • Hem obert 2 pistes de pàdel al costat del centre esportiu.
 • Hem implementat un nou concepte: LAUesport, un canvi d’identitat visual del centre esportiu de la parròquia que reflecteix la voluntat del comú d’acostar l’esport a tothom, de manera inclusiva.
 • Hem remodelat tot l’equipament del gimnàs del centre esportiu per oferir als usuaris unes instal·lacions modernes i de qualitat.
 • Gràcies a un conveni amb Govern hem pogut renovar la pista poliesportiva revestint-la amb parquet, la qual cosa ha permès ampliar l’oferta esportiva a la parròquia amb esports com el bàsquet i l’hoquei.
 • Hem organitzat diversos esdeveniments esportius a nivell nacional, com la Sant Silvestre o la transfronterera, i internacional, com el campionat del món de trial, l’Enduro Race de BTT, la triatló d’hivern, la “Purito” de cicloturisme, són exemples d’esdeveniments que aporten moviment tant econòmic com social a la parròquia i que promouen Laurèdia més enllà de les nostres fronteres.

Estem convençuts que l’esport ha de poder ser per a tothom.

 • Tenim l’únic canviador inclusiu existent al país. El vam fer de la mà de la fundació “Cambiadores Inclusivos” i de la Creu Roja Andorrana.
 • Hem organitzat la “I Jornada per a fomentar la inclusió a l’esport, INCLAU”.
 • Hem programat cicles de conferències de turisme esportiu i de benestar, a càrrec d’esportistes d’elit, per fomentar l’activitat esportiva, ajudar a crear una comunitat més saludable i donar a conèixer la parròquia.
 • Hem estat durant el 2023, Vila Europea de l’esport, una distinció que atorga la Federació de Ciutats i Capitals Europees de l’Esport, ACES Europe. Un distintiu que reconeix el compromís del Comú de Sant Julià de Lòria de fer de l’esport un instrument per a la salut, la integració i l’educació.

Salut i esport van de la mà i nosaltres hi hem afegit inclusió. Han estat moltes les accions realitzades a nivell esportiu, i si ens feu confiança continuarem fent feina:

 • Treballarem per fer una parròquia més segura per als ciclistes.
 • Continuarem renovant i millorant les instal·lacions de LAUesport per a la comoditat i benestar dels usuaris i usuàries.
 • Construirem un rocòdrom a LAUesport
 • Conjuntament amb govern donarem vida als espais esportius exteriors mes enllà de les hores lectives. Els infants de la parròquia necessiten més espais lúdics que convidin a la pràctica esportiva.
 • Obrirem noves vies ferrades.
 • Continuarem organitzant conferències al voltant de l’esport, la salut i la gestió esportiva.
 • Promourem estades esportives de clubs i federacions de països veïns per dinamitzar la parròquia.
 • Continuarem amb l’organització de les jornades esportives inclusives “INCLAU”.

Turisme i Comerç

El nostre compromís amb el turisme i el comerç local és ferm.

Si volem que Sant Julià de Lòria recuperi l’activitat comercial cal continuar treballant de manera conjunta.

 • Hem començat a implementar activitats i mesures, com l’aprofitament de camins i el seu entorn per a desenvolupar-hi rutes i per a connectar amb la natura. El camí dels moments, al bosc de Canòlich, n’és un exemple. D’altra banda, el camí de la Senyoreta, és una ruta interactiva on els infants poden fer un seguit d’activitats per conèixer la llegenda de la Dama blanca.
 • La natura té un paper important a Sant Julià de Lòria. És per aquest motiu que vàrem impulsar el segell de destí turístic sostenible de la BIOSPHERE. Un segell que caldrà desenvolupar i rendibilitzar per recollir-ne els fruits.
 • La xarxa de camins de què disposa la nostra parròquia té un rol dinamitzador del turisme sostenible. Durant tot el consolat s’ha treballat per mantenir-los nets i desbrossats.
 • Les fires també han estat a l’ordre del dia. La fira de Santa Llúcia, la fira de Sant Jordi, la fira del vehicle d’ocasió, el mercat medieval i les jornades de bruixeria en són alguns exemples. Aquest tipus d’esdeveniments permeten activar la nostra parròquia des d’un punt de vista social i econòmic.

En aquest apartat del nostre programa electoral, destaquem les nostres propostes per impulsar l'economia local mitjançant el turisme sostenible i el suport als petits negocis.

Però amb això no n’hi ha prou.

Anem per feina, i si ens feu confiança:

 • Proposem una plataforma comercial per a potenciar la dinàmica econòmica de la parròquia.
 • Promourem un projecte amb la finalitat d’embellir els carrers aprofitant els aparadors buits, creant un recorregut històric per la parròquia.
 • Promourem iniciatives per a que el turisme específic, com l’enològic, el cultural, o el formatiu dinamitzin la parròquia.
 • Establirem incentius fiscals per al comerç de proximitat.

El nostre és un compromís ferm amb el desenvolupament econòmic, cultural, social, i comercial de Sant Julià de Lòria.

Amb sentit comú, amb un full de ruta clar, amb la transparència, la sostenibilitat i la inclusió com a bandera i oberts a la participació ciutadana.

Si vols que anem per feina,
el proper 17 de desembre, vota’ns.

Vota

Unió Laurediana
+
Demòcrates
+
Acció
+
independents

Cistella
La teva cistella està buida
Cercador

# Entra un mínim d'1 caràcter per cercar # Prem la tecla ENTER per cercar o ESC per tancar

Favorits
Encara no has afegit cap producte favorit.